Spring naar content

Voor het project Moneymakers van de sectie economie heeft klas 3VC een 24 uur durende lessenmarathon georganiseerd. Het doel van deze lessenmarathon is geld ophalen voor Cordaid. Deze marathon start donderdagochtend 08.00 uur en eindigt vrijdag 14 januari 08.00 uur. Naast de georganiseerde lessen worden ook door diverse bekende mensen lezingen gegeven. In het programmaboekje vindt u alle lessen en lezingen.

Wilt u een of meerdere lezingen volgen, dan kan dat via: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODIwMDY3MDQtOTI4MC00YWQxLWFjNGMtYzYyY2FjYTFjM2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e04a022f-ffab-4fed-8b3c-617ffc37b466%22%2c%22Oid%22%3a%22bc21ce09-5ce6-4ac1-8925-d582539643c7%22%7d

Wilt u ook een donatie doen voor Cordaid, dan kan dat via deze link:

 

UPDATE 14-1-2021: De lesmarathon zit er op en het was geweldig. Enthousiaste leerlingen en interessante sprekers.

Ook de pers was aanwezig. Kijk vanavond naar het Jeugdjournaal en lees het artikel van Omroep Gelderland: https://www.gld.nl/nieuws/7526155/leerlingen-gaan-24-uur-achter-elkaar-naar-school-we-doen-ons-best-om-wakker-te-blijven