Spring naar content

PTA en examen

Op weg naar je diploma

Om een diploma te krijgen moet je een schoolexamen en centraal examen afronden. Het schoolexamen (SE) bestaat uit mondelinge en schriftelijke toetsen en praktische opdrachten. Daarnaast het je niveau-specifieke onderdelen die je moet afronden.

In het vierde en vijfde leerjaar van de havo worden diverse schoolexamens afgenomen en een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk wordt in het examenjaar afgerond en gepresenteerd. In praktische opdrachten worden vaardigheden als studie-, informatie-, onderzoeks-, presentatie- of spreekvaardigheid getoetst.

Alle schoolexamens zijn vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA. Ga naar de downloadpagina en klik op examenzaken om het PTA te downloaden.

In het vierde en vijfde leerjaar van de havo worden diverse schoolexamens afgenomen en een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk wordt in het examenjaar afgerond en gepresenteerd. In praktische opdrachten worden vaardigheden als studie-, informatie-, onderzoeks-, presentatie- of spreekvaardigheid getoetst.

Alle schoolexamens zijn vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA. Ga naar de downloadpagina en klik op examenzaken om het PTA te downloaden.

In het derde en vierde leerjaar van de mavo worden diverse schoolexamens afgenomen, plus een sectorwerkstuk in het laatste leerjaar. De school kent voor het SE vier toetsweken: een aan het einde van leerjaar 3 en drie in leerjaar 4.

Alle schoolexamens zijn vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA. Ga naar de downloadpagina en klik op examenzaken om het PTA te downloaden.

Het schoolexamen en het centraal examen is een serieuze zaak en daar zitten allemaal regels aan verbonden. Dat is altijd even wennen als je in de bovenbouw komt.

In het examenreglement staan alle regels en bepalingen over het schoolexamen (SE) en centraal examen (CE).

Ga naar de downloadpagina en klik op examenzaken om het examenreglement te downloaden.