Spring naar content

Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) Oudervereniging en oudercafé 16 mei

  • Voel je je betrokken bij de schoolperiode van je kind(eren)?
  • Vind je het belangrijk om de belangen van je kind(eren) – en die van anderen – te behartigen?
  • Wil je de schoolleiding vertellen of adviseren wat jij belangrijk vindt in het schoolbeleid?
  • Kom dan naar onze Algemene Ledenvergadering op 16 mei.

Je bent van harte uitgenodigd! Dit is jouw kans om kennis te maken met de ouderraad. Op deze avond kun je met ons van gedachten wisselen. Bijvoorbeeld over wat je belangrijk vindt om terug te zien in de schoolpraktijk.

Tijdens de ALV leggen wij verantwoording af via het jaarverslag en de begroting.

Klik hier voor het downloaden van het jaarverslag. 

De schoolleiding is ook aanwezig en geeft een toelichting op (de uitvoering van) het beleid.

Programma

19:00 – 19:25 uur Toelichting jaarverslag en begroting
19:25 – 19:35 uur Voorstel en stemmen wisseling dagelijks bestuur
19:35 – 19:45 uur Afsluiting en afsluitende borrel

Locatie

Aula Canisius College, Berg en Dalseweg 207.

Wisseling dagelijks bestuur

De huidige voorzitter treedt af. Ook de penningmeester. Spreekt de oudervereniging je aan? Heb je interesse om onze huidige voorzitter te vervangen? Of in het dagelijks bestuur te stappen als (aspirant) lid? Laat het ons dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 mei weten. Mail naar [email protected].

Over de oudervereniging

Wij zijn de oudervereniging en we behartigen de belangen van alle ouders én onze kinderen, leerlingen van het Canisius College. Dat doen we door geluiden van andere ouders op te vangen en door te spelen naar de schoolleiding, maar ook zijn we klankbord voor die schoolleiding bij nieuwe initiatieven of maatschappelijke ontwikkelingen.

Je kunt je rol als lid van de oudervereniging zo zinvol (voor je kind) maken als je wilt: wat jij belangrijk vindt – van zorgen tot leuke ideeën – komt op de agenda. Het vergroot direct je betrokkenheid; je hoort ‘van binnenuit’ wat er zich allemaal op school afspeelt. En natuurlijk zijn onze vergaderingen ook gezellig.

Spreek je uit!