Spring naar content

Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Ouderraad 22 juni
  • Voel je je betrokken bij de schoolperiode van je kind(eren)?
  • Vind je het belangrijk om de belangen van je kind(eren) – en die van anderen – te behartigen?
  • Wil je de schoolleiding vertellen of adviseren wat jij belangrijk vindt in het schoolbeleid?

Kom dan naar onze Algemene Ledenvergadering op 22 juni.

Je bent van harte uitgenodigd! Dit is jouw kans om kennis te maken met de ouderraad. Op deze avond kun je met ons van gedachten wisselen. Bijvoorbeeld over wat je belangrijk vindt om terug te zien in de schoolpraktijk.

Tijdens de ALV leggen wij verantwoording af via het jaarverslag en de begroting.

Klik hier voor het downloaden van het jaarverslag.

De schoolleiding is ook aanwezig en geeft een toelichting op (de uitvoering van) het beleid.

Programma
  • 19.30 – 20.00 uur inloop met koffie/thee
  • 20.00 – 20:40 uur Toelichting jaarverslag en begroting
  • 20:40 – 20:50 uur Voorstel en stemmen wisseling dagelijks bestuur
  • 20:50 – 21.15 uur Afsluitende borrel
Locatie

Aula Canisius College, Berg en Dalseweg 207.

Over de ouderraad

Wij zijn de ouderraad en we behartigen de belangen van alle ouders én onze kinderen, leerlingen van het Canisius College. Dat doen we door geluiden van andere ouders op te vangen en door te spelen naar de schoolleiding, maar ook zijn we klankbord voor die schoolleiding bij nieuwe initiatieven of maatschappelijke ontwikkelingen.

Je kunt je rol als ouderraadlid zo zinvol (voor je kind) maken als je wilt: wat jij belangrijk vindt – van zorgen tot leuke ideeën – komt op de agenda. Het vergroot direct je betrokkenheid; je hoort ‘van binnenuit’ wat er zich allemaal op school afspeelt. En natuurlijk zijn onze vergaderingen ook gezellig.

Spreek je uit!

Kom kennis maken en spreek je uit over het gevoerde schoolbeleid. Meld je uiterlijk 19 juni aan via het onderstaande formulier.