Spring naar content

De schoolleiding

Schooldirectie

Rector mw. Martinette Selten | m.selten@canisiuscollege.nl
Conrector dhr. Sjoerd de Wit | s.dewit@canisiuscollege.nl

Afdelingsleiders

Afdelingsleider klas 1 en 2 mavo, havo en vwo
mw. Marijn Noorduyn | m.noorduyn@canisiuscollege.nl

Afdelingsleider klas 3, 4 mavo, 3 havo, 3 vwo
dhr. Arno van Stippent | a.vanstippent@canisiuscollege.nl

Afdelingsleider klas 4, 5 havo, klas 4, 5, 6 vwo
dhr. Sjoerd de Wit | s.dewit@canisiuscollege.nl

afdelingscoördinator klas 4, 5, 6 vwo
dhr. Lars van de Sant | l.vandesant@canisiuscollege.nl

afdelingscoördinator klas 4, 5 havo
mw. Janina Zochowski | j.zochowski@canisiuscollege.nl

P & O

mw. Nicole van Harxen | n.vanharxen@canisiuscollege.nl

Financiën

dhr. John Reuvekamp | j.reuvekamp@vocampus.nl