Spring naar content

Onze onderbouw

Brugperiode: leerjaren 1-2

Op het Canisius College hebben we een tweejarige brugperiode. Nieuwe leerlingen komen in een mavo-/havo-brugklas, in een havo-/atheneum-brugklas of, als er een vwo-advies is, in een atheneum-/gymnasium-brugklas. Zo kunnen zij eerst wennen op school en ontdekken wat het beste bij hen past. In het eerste en tweede jaar zitten er maximaal 32 leerlingen in een klas.

Het eerste leerjaar begint met een introductieperiode van zes weken met allerlei kennismakingsactiviteiten, zodat de leerlingen de school goed leren kennen en zich snel thuis voelen.

Naast de vaklessen krijgen de leerlingen in het eerste leerjaar ook studielessen. Hierin besteden we aandacht aan de sfeer in de klas en aan het ‘leren leren’, ofwel de algemene studievaardigheden. Elke klas heeft een eigen mentor die deze studielessen verzorgt en begeleidt.

In het tweede leerjaar houden de leerlingen zoveel mogelijk dezelfde klas, dezelfde mentor. Aan het einde van dit tweede leerjaar kijken we wat het beste bij hen past: mavo, havo, atheneum of gymnasium. Op die afdeling gaan zij dan in het derde leerjaar van start.

Als leerlingen van de basisschool een vwo-advies hebben gekregen, komen ze in onze atheneum-/gymnasium-brugklas. In deze brugklas krijgen ze Wetenschapsoriëntatie en maken ze kennis met de cultuur en taal van de klassieke oudheid.

Wetenschapsoriëntatie (WON)

Naast de gewone vwo-vakken krijgen de leerlingen op het Canisius College ook WON. Dat staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Als WON-school bereiden wij ze goed voor op een wetenschappelijke vervolgopleiding, met als motto: ‘onderzoekend leren en leren onderzoeken’. De leerlingen leren kritische vragen stellen, problemen oplossen en samenwerken. In het eerste leerjaar hebben we naast de WON-lessen ook andere activiteiten en excursies tijdens WON-tweedaagsen. Zo bezoeken we Museumpark Orientalis waar de leerlingen een onderzoekje presenteren in de Romeinse straat.

Kennismaking met de klassieke oudheid

De leerlingen krijgen een inleiding in de cultuur en taal van de klassieke oudheid. Ze komen alles te weten over de Griekse en Romeinse goden, het dagelijks leven in Noviomagus (Nijmegen), de mythen rondom de stad Troje en nog veel meer. Ook maken ze kennis met het Latijn en het Griekse alfabet. In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen Latijn en Grieks als aparte vakken. In alle leerjaren staan excursies op het programma, bijvoorbeeld naar Xanten. Aan het eind van het tweede leerjaar maken leerlingen de keuze voor atheneum of gymnasium. Ze kiezen dan ook of ze door willen gaan met WON.

Onderzoeken, ontdekken en beleven

Onze leerlingen doen dit bij uitstek in het projectonderwijs dat we bieden, naast het opdoen van kennis en vaardigheden in reguliere vakken. Hierin gaan leerlingen aan de slag met vakoverstijgende maatschappelijke thema’s. Een prachtige manier om de persoonlijke ontwikkeling te voeden. Reguliere vakken worden gecombineerd om complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Thematisch en vakoverstijgend projectonderwijs is in praktisch alle jaarlagen terug te vinden. Leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar besteden in een aantal periodes een dagdeel per week aan projectonderwijs. Ze maken gebruik van digitaal lesmateriaal, waardoor ze in eigen tempo en naar eigen inzicht kunnen werken. Ook betrekken we deskundigen van buiten de school en bezoeken we bedrijven waar de leerlingen verdere kennis opdoen over hun onderwerp.

‘Programming and Growing’ is een van de projecten in het eerste leerjaar. Daarin komen de vakken biologie, techniek en Engels samen. Leerlingen werken in groepen samen aan plantkunde. Ze ontwerpen een kas en programmeren een micro:bit van NXP. Na hun experiment schrijven ze een handleiding in het Engels. Ook in andere jaarlagen is er een gevarieerd aanbod van projecten. Zo doen leerlingen in het derde leerjaar mee aan ‘Moneymakers’, waarbij ze door middel van ondernemerschap geld voor een goed doel inzamelen. In het vijfde leerjaar van het vwo is er een project over de Eerste Wereldoorlog: een greep uit de projecten en thema’s waarmee we ons onderwijsaanbod verrijken.

Informatie over de vakken die gegeven worden is te vinden in onze lessentabel in de Schoolgids.

Is jouw kind nieuwsgierig en wil altijd meer weten? Dan is de brugklas atheneum/gymnasium een goede plek voor je kind, want behalve alle gewone vwo-vakken krijg je ook WON. Dat staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. WON-scholen bereiden hun leerlingen goed voor op een wetenschappelijke vervolgopleiding, met als motto ‘Onderzoekend leren en leren onderzoeken’.
Je leert zelf onderzoek te doen op een wetenschappelijke manier.

In het WON-onderbouwprogramma leren de leerlingen in projecten kritische vragen te stellen, problemen op te lossen en ook goed samen te werken. We bezoeken in het eerste schooljaar de Radboud Universiteit en ook komen er wetenschappers bij ons school. De projecten zijn vakoverstijgend en worden telkens door andere docenten begeleid. Zo is er een project over Romeinen, je lichaam in balans en bouwen ze een kas waar je een plant in gaat laten groeien. Hoe? Dat ontdekken ze bij WON.

Excursies en activiteiten

In de atheneum/gymnasiumbrugklas doen we ook veel interessante dingen buiten de les, bijvoorbeeld tijdens de week van de wetenschap. We brengen een bezoek aan het Archeologisch Park met Romeins Museum in Xanten, het Valkhofmuseum, het Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting en de Radboud Universiteit.