Spring naar content

Onze bovenbouw

Onze bovenbouw

Op het Canisius College hebben we in de bovenbouw vier niveaus, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Hieronder leest u wat u in welk niveau kunt verwachten.

Heeft uw kind interesse in in- of opstromen? Klik dan hier voor meer informatie.

havo-atheneum-gymnasium

De havo- en vwo-leerlingen bereiden zich in dit leerjaar voor op de profielkeuze voor de bovenbouw. Vanaf leerjaar 4 volgen de leerlingen namelijk niet meer alle vakken, maar maken ze een keuze die past bij hun interesse en mogelijkheden. Mentor en decaan begeleiden hen bij de profiel- en pakketkeuze. De vakdocenten brengen een advies uit voor de keuze van hun vak in de bovenbouw. Op ouderavonden voor de derdeklassers informeren we de ouders nader over het keuzeproces en de inhoud van de profielen.

Er zijn vier profielen:

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

In leerjaar 3 is WON een keuzevak voor leerlingen die in leerjaar 2 in een atheneumgymnasiumklas zaten. Het WON-programma voor klas 3 bestaat uit vier Tweedaagsen. Vier maal per jaar werken de leerlingen twee dagen aan een onderzoek. De vaklessen vallen op die dagen uit. De Tweedaagsen zijn altijd op woensdag en donderdag. In het schema hieronder staan de data, de onderwerpen van de onderzoeken en de namen van de docenten die het project hebben ontworpen en die het begeleiden.

Tijdens de Tweedaagsen verdiepen leerlingen hun onderzoeksvaardigheden en kennis van de onderwerpen. Er wordt per onderzoek daarnaast gekeken naar een ander aspect van de persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de motivatie om te leren, de ontwikkeling van een groeimindset en een kritische houding naar de gebruikte bronnen. Leerlingen leren dus reflecteren op hun eigen leerproces.

De leerlingen ontvangen voor ieder project een (groeps)beoordeling. Zowel een product als het proces kunnen hierin worden meegenomen. De beoordeling van WON komt op het rapport te staan maar telt niet mee voor de overgang. Om een deelcertificaat voor de onderbouw van WON te ontvangen, dienen leerlingen niettemin aan alle Tweedaagsen deel te nemen én gemiddeld op een voldoende uit te komen.

Gymnasium

De vwo-afdeling is, het atheneum/gymnasium, de grootste afdeling van de school. In de bovenbouw van het gymnasium kiezen veel leerlingen voor één van beide klassieke talen, maar er zijn zeker ook leerlingen die in allebei examen willen doen. Net als op het atheneum krijgen leerlingen op het gymnasium Wetenschapsoriëntatie (WON). Ook volgen steeds meer van onze gymnasiumleerlingen een apart programma of losse vakken op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast starten veel gymnasiumleerlingen al in het vijfde leerjaar (in plaats van in het zesde) met hun profielwerkstuk. Dit is een onderzoeksopdracht die meetelt voor het eindexamen. We geven leerlingen op het gymnasium veel vrijheid om hun eigen programma te kunnen volgen.

Atheneum

De vwo-afdeling is, het atheneum/gymnasium, de grootste afdeling van de school. Bijzonder voor deze afdeling is de deelname aan Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON). Door ‘onderzoekend leren’ en ‘leren onderzoeken’ ontwikkelen WON-leerlingen academische vaardigheden en vooral een academische houding: nieuwsgierigheid, nuance en een kritische kijk op de wereld om hen heen. Als WON-scholen ontwikkelen we samen met verschillende universiteiten onderwijs. Leerlingen kiezen gaandeweg steeds meer zelf tijdens welke lessen ze aan WON werken. Hierdoor leren ze heel goed plannen, prioriteiten stellen en organiseren.

Leerlingen van het vwo hebben de keuze uit een breed vakkenaanbod. Zij kunnen, naast de bekende vakken, kiezen voor tekenen, filosofie en informatica als examenvak. Leerlingen met talent voor talen kunnen kiezen voor de Cambridge-Engels, Delf-Frans of Goethe-Duits

Havo

Onze havo-afdeling heeft een ruim aanbod aan examenvakken. Naast de bekende vakken, bieden we tekenen, filosofie, natuur-leven-en technologie (NLT) en informatica als examenvak aan. De echte sportliefhebbers kunnen kiezen voor het vak bewegen-sport-maatschappij (BSM). Leerlingen met talent voor talen kunnen kiezen voor de Cambridge-Engels, Delf-Frans of Goethe-Duits. Ongeveer tien procent van onze havoleerlingen stroomt door naar het vwo.

mavo

De mavoleerlingen starten in het derde leerjaar met de voorbereiding voor het examen. De mentor en decaan besteden in mavo 3 aandacht aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) en richten zich op de profielkeuze. Er zijn vier profielen:

  • Techniek
  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Landbouw

De leerlingen leggen een LOB-dossier aan waarin zij alle activiteiten m.b.t. vervolgopleiding en beroep vastleggen.

In leerjaar 4 staan de mavoleerlingen wederom voor een keuze: kiezen ze voor een vervolgopleiding of stromen ze door naar havo 4? Leerlingen die slagen met 7 vakken mogen drempelloos doorstromen naar havo 4. Ongeveer 30 procent kiest voor deze mogelijkheid. Ook leerlingen die slagen met zes vakken kunnen, onder bepaalde voorwaarden, doorstromen naar havo 4. We hebben goede contacten met ROC Nijmegen. Het LOB-dossier van de leerlingen zorgt voor een goede aansluiting en warme overdracht.

Wil je meer weten over de lessen die je krijgt, neem dan een kijkje in onze lessentabel in de Schoolgids.