Spring naar content

Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen van onze school bij beleidsvormingen en besluiten die leerlingen direct aangaan. Verder kunnen de leerlingen via deze raad gemakkelijk contact opnemen met de directie als ze daar de noodzaak voor voelen. Het contact tussen de schoolleiding en de leerlingenraad wordt goed onderhouden.

De leerlingenraad is een onafhankelijke partij vóór en door leerlingen. Het Canisius College streeft ernaar om te luisteren naar de wensen van de leerlingen en hierover in direct gesprek te gaan. Leerlingenparticipatie wordt gekoesterd door de school.

Leerlingen leren in deze raad hoe ze zichzelf moeten vertegenwoordigen en wat er achter de schermen gebeurt binnen een school.

In schooljaar 2023-2024 zitten in de leerlingenraad:

  • Jane Smeets (voorzitter)
  • Yaelle Klijn (vice-voorzitter)
  • Dalanda Douibaté (notulist)
  • Jens Jacobs
  • Juul Weysters
  • Rein Bogaerts

Wil je contact opnemen met de leerlingenraad, dat kan via onderstaand e-mailadres:

[email protected]

Leerlingenstatuut

Om er met elkaar voor te zorgen dat onze school een fijne plek is en blijft, hebben we een aantal regels die we aan het begin van ieder schooljaar uitreiken aan de leerlingen. Ook is er het leerlingenstatuut waarin de belangrijkste afspraken staan, bijvoorbeeld over gedrag, genotmiddelen en het gebruik van digitale apparatuur zoals mobieltjes. Klik hier om het leerlingenstatuut te lezen.