Spring naar content

Leerlingenraad

Leerlingenraad

De Leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen van onze school. Uit elke leerjaar hebben één of meerdere leerlingen zitting in de raad. Zij behartigen samen de belangen van alle leerlingen en onderhouden het contact met de schoolleiding. Ook streeft de raad ernaar om zoveel mogelijk vertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad te hebben. De Leerlingenraad wordt begeleid door Tom Bouwens, docent economie.

In schooljaar 2021-2022 zitten in de Leerlingenraad:

  • Meike van Geuns (voorzitter)
  • Sil Jansen (vice-voorzitter)
  • Lars Verkerk (notulist)
  • Jane Smeets
  • Sil de Leeuw
  • Kester de Bont

Wil je contact opnemen met de Leerlingenraad, dat kan via het mailadres: [email protected].

Leerlingenstatuut

Om er met elkaar voor te zorgen dat onze school een fijne plek is en blijft, hebben we een aantal regels die we aan het begin van ieder schooljaar uitreiken aan de leerlingen. Ook is er het leerlingenstatuut waarin de belangrijkste afspraken staan, bijvoorbeeld over gedrag, genotmiddelen en het gebruik van digitale apparatuur zoals mobieltjes. Klik hier om het leerlingenstatuut te lezen.