Spring naar content

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Inspraak op het Canisius College ziet er als volgt uit:

 • Leerlingen zijn vertegenwoordigd in de Leerlingenraad.
 • Ouders zijn vertegenwoordigd in de Ouderraad.
 • Personeel is vertegenwoordigd in de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad.

Samenstelling MR

 • dhr. Ivo de Wilde
 • mw. Stephanie van Herpen
 • mw. Lilian Brouwer

 • Jane Smeets
 • Meike van Geuns

 • dhr. Gerard van Veen (voorzitter)
 • dhr. Arno Kamerman

 • dhr. Sander Velthuis
 • dhr. Rudi Spigt
 • mw. Els Kempkes (secretaris)
 • dhr. Leonard Houben

mw. Martinette Selten, rector