Spring naar content

Uw kind op het
Canisius College

Wat kunt u verwachten?

Op het Canisius College richten we het onderwijs zo in dat uw kind zich in de volle breedte kan ontwikkelen. We stimuleren onze leerlingen om te ontdekken, te onderzoeken en te beleven. Dit doen we onder meer door vakoverstijgend projectonderwijs, talentontwikkeling, mentoren en docenten die didactisch coachen en een inspirerend aanbod in (buiten)schoolse en maatschappelijke activiteiten. Met als solide basis: steun, structuur en een warme, veilige sfeer.

We zien leren niet alleen als het opdoen van kennis, maar ook als het opdoen van ervaringen, zowel binnen als buiten de les. Samen dingen doen in de school én in de wereld daarbuiten zorgt voor een sfeer van openheid en vertrouwen waarin het leren gedijt.

“Hier kan ik laten zien wie ik ben.”