Spring naar content

Ondersteuning

Wij helpen uw kind

Het ondersteuningsteam bestaat uit een zorgcoördinator, orthopedagogen, de remedial teacher, de schoolmaatschappelijk werker en begeleiders passend onderwijs. Begeleiding en ondersteuning van leerlingen gebeurt zoveel mogelijk in de klas door vakdocenten en mentoren. Wanneer er meer nodig is, kan het ondersteuningsteam meedenken over passende ondersteuning binnen of buiten school. Hierbij kan een beroep gedaan worden op de expertise van bijvoorbeeld de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en leerplichtambtenaar. Voor u als ouder is het raadzaam om direct contact op te nemen met de mentor als zich problemen voordoen met betrekking tot de studie of het welbevinden op school.

In de brochure leest u hoe we vormgeven aan ondersteuning voor al onze leerlingen, wat ons extra ondersteuningsaanbod is, welke expertise we kunnen inzetten voor advies of intensievere ondersteuning en over het ondersteuningsteam. Klik op de afbeelding om de brochure te openen.

Klik hier om te zien wie uw kind kan helpen.

  • Luc Schonenberg, zorgcoördinator en orthopedagoog
  • Odiel Weber, orthopedagoog
  • Marleen de Meijer, schoolmaatschappelijk werker
  • Nicole van Kerkhoff, begeleider passend onderwijs
  • Hilde den Exter, begeleider passend onderwijs
  • Elleke Spit, RT specialist en orthopedagoog
  • Birgit van de Kerkhof, orthopedagoog

Bijles

Een goede begeleiding van leerlingen op alle fronten kenmerkt onze school. Studiebegeleiding hoort daar ook bij. Naast de dagelijkse studiebegeleiding door mentoren, vakdocenten en afdelingsleiders, hebben wij daar een aanvullend aanbod voor. Zo kunnen leerlingen op onze school bijles krijgen van leerlingen uit de bovenbouw. Aan het begin van ieder schooljaar brengen we in kaart welke leerlingen bijles kunnen geven, bijvoorbeeld in wiskunde, natuurkunde, scheikunde of Nederlands. De leerling die de bijles geeft, krijgt hiervoor € 7,50 per lesuur van de leerling die de bijles ontvangt. Interesse? Informeer bij de eigen mentor of dien een bijlesverzoek in bij dhr. Ali Salur via [email protected].

Informatie over passend onderwijs vindt u in het actuele School Ondersteunings Profiel (SOP). Heeft u vragen over passend onderwijs dan kunt u ook contact opnemen met dhr. Luc Schonenberg, zorgcoördinator via [email protected].