Spring naar content

Decanaat

De decaan

op het Canisius College adviseert leerlingen en hun ouders/verzorgers bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, vervolgopleiding of beroep. De decaan beschikt daartoe over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van keuzetests, een uitgebreid netwerk en voorlichtingsbrochures van instellingen voor mbo, hbo en universitair onderwijs. Op het Canisius College stimuleren we onze leerlingen om te ontdekken, te onderzoeken en te beleven. Het is in dat verband van groot belang dat de leerlingen gaan deelnemen aan open dagen, meeloopdagen, proefstudeerdagen en andere voorlichtingsactiviteiten. Vanuit het decanaat worden ze hier vanzelfsprekend op gewezen.

Op de middelbare school leer je voor later, ontdek je wat je leuk vindt en waar je talenten liggen. Op basis daarvan maak je keuzes voor een vervolgopleiding en een beroep later. De decanen helpen hierbij. In de onderbouw werken we toe naar de profielkeuze voor mavo, havo en vwo. Tijdens de (voor)examenjaren adviseren de decanen bij de keuze voor een vervolgopleiding. Ze stimuleren leerlingen om zelfstandig stappen te zetten en voorlichtingsactiviteiten te bezoeken. Voor leerlingen en ouders organiseren de decanen verschillende voorlichtingsmomenten, zowel op school als buiten school.

Tijdens het derde leerjaar krijgt de Canisiusleerling LOB-begeleiding met Lyceo LOB, een digitaal programma met veel informatie en verschillende opdrachten om de eigen capaciteiten, wensen en mogelijkheden te ontdekken en zich globaal op de wereld van de vervolgopleidingen en beroepen te oriënteren. In het vierde jaar wordt de leerling begeleid bij de keuze voor de volgende stap.

Het derde leerjaar krijgt de Canisiusleerling LOB-begeleiding met Lyceo LOB, een digitaal programma met veel informatie en verschillende opdrachten om de eigen capaciteiten, wensen en mogelijkheden te ontdekken en zich globaal op de wereld van de vervolgopleidingen en beroepen te oriënteren. Het vierde, vijfde en zesde leerjaar worden leerlingen op het Canisius College via decanen en mentoren gestimuleerd om zelfstandig stappen te zetten in hun studiekeuze door het bezoeken van open dagen, meeloopdagen en andere voorlichtingsbijeenkomsten.