Spring naar content

Niet voor de school
maar voor het leven

Ons verhaal

Het Canisius College is een middelgrote middelbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Nijmegen. Onze 1050 leerlingen komen uit de stad en uit de dorpen in de omgeving. Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze leerlingen om te ontdekken, te onderzoeken en te beleven. Dit doen we onder meer door vakoverstijgend projectonderwijs, mentoren en docenten die didactisch coachen, talentontwikkeling en een inspirerend aanbod in (buiten)schoolse en maatschappelijke activiteiten. Met als solide basis: steun, structuur en een warme, veilige sfeer.

 

Praktische informatie

Tweemaal per schooljaar ontvangen alle ouders een uitnodiging om zich samen met hun kind in te schrijven voor de trialogen. Dit zijn gesprekken tussen de mentor, de ouder/verzorger en de leerling, waarbij de leerling de regie heeft. De trialogen van dit schooljaar staan gepland in de periode 19 t/m 30 september 2022 en 6 t/m 24 maart 2023. Ouders ontvangen via de mail een uitnodiging om in te schrijven.

Op het Canisius College vinden we het belangrijk dat alle leerlingen kunnen participeren aan goed onderwijs en buitenles-activiteiten. Als Stichting Leergeld hiervoor geen oplossing biedt, dan kunt u gebruik maken van ons solidariteitsfonds. Dit fonds is van ouders voor ouders.

Hoe denkt u als ouder over thema’s die van belang zijn voor uw kind en voor u? Het Canisius College betrekt ouders graag bij bestaand en voorgenomen beleid. In de klankbordgroep kunnen ouders van leerlingen uit alle leerjaren hierover meedenken en meepraten.