Spring naar content

Onze onderbouw

Brugperiode: leerjaren 1-2

Op het Canisius College hebben we een tweejarige brugperiode. Als nieuwe leerling kom je in een mavo-/havo-brugklas, in een havo-/atheneum-brugklas of, als je een vwo-advies hebt, in een atheneum-/gymnasium-brugklas. Zo kun je eerst wennen op school en ontdekken wat het beste bij je past. In het eerste en tweede jaar zitten er maximaal 32 leerlingen in een klas.

Het eerste leerjaar begint met een introductieperiode van zes weken met allerlei kennismakingsactiviteiten, zodat je de school goed leert kennen en je je snel thuis voelt.

Naast de vaklessen krijg je in het eerste leerjaar ook studielessen. Hierin besteden we aandacht aan de sfeer in de klas en aan het ‘leren leren’, ofwel de algemene studievaardigheden. Elke klas heeft een eigen mentor die deze studielessen verzorgt en begeleidt.

In het tweede leerjaar houd je zoveel mogelijk dezelfde klas, dezelfde mentor en dezelfde docenten. Aan het einde van dit tweede leerjaar kijken we wat het beste bij jou past: mavo, havo, atheneum of gymnasium. Op die afdeling ga je dan in het derde leerjaar van start.

Als je van de basisschool een vwo-advies hebt gekregen, kom je in onze atheneum-/gymnasium-brugklas. In deze brugklas krijg je Wetenschapsoriëntatie en maak je kennis met de cultuur en taal van de klassieke oudheid.

Wetenschapsoriëntatie (WON)

Naast de gewone vwo-vakken krijg  je op het Canisius College ook WON. Dat staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Als WON-school bereiden we je goed voor op een wetenschappelijke vervolgopleiding, met als motto: ‘onderzoekend leren en leren onderzoeken’. Je leert kritische vragen stellen, problemen oplossen en samenwerken. In het eerste leerjaar hebben we naast de WON-lessen ook andere activiteiten en zijn er excursies tijdens de WON-tweedaagsen. Zo bezoeken we Museumpark Orientalis waar je een onderzoekje presenteert in de Romeinse straat.

Kennismaking met de klassieke oudheid

Je krijgt een inleiding in de cultuur en taal van de klassieke oudheid. Je komt alles te weten over de Griekse en Romeinse goden, het dagelijks leven in Noviomagus (Nijmegen), de mythen rondom de stad Troje en nog veel meer. Ook maak je kennis met het Latijn en het Griekse alfabet. In het tweede leerjaar krijg je Latijn en Grieks als apart vak. In alle leerjaren staan excursies op het programma, bijvoorbeeld naar Xanten. Aan het eind van het tweede leerjaar jaar maak je de keuze voor atheneum of gymnasium. Je kiest dan ook of je door wilt gaan met WON.

Onderzoeken, ontdekken en beleven

Onze leerlingen doen dit bij uitstek in het projectonderwijs dat we bieden, naast het opdoen van kennis en vaardigheden in reguliere vakken. Hierin gaan leerlingen aan de slag met vakoverstijgende maatschappelijke thema’s. Een prachtige manier om de persoonlijke ontwikkeling te voeden. Reguliere vakken worden gecombineerd om complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Thematisch en vakoverstijgend projectonderwijs is in praktisch alle jaarlagen terug te vinden. Leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar besteden in een aantal periodes een dagdeel per week aan projectonderwijs. Ze maken gebruik van digitaal lesmateriaal, waardoor ze in eigen tempo en naar eigen inzicht kunnen werken. Ook betrekken we deskundigen van buiten de school en bezoeken we bedrijven waar de leerlingen verdere kennis opdoen over hun onderwerp.

‘Programming and Growing’ is een van de projecten in het eerste leerjaar. Daarin komen de vakken biologie, techniek en Engels samen. Leerlingen werken in groepen samen aan plantkunde. Ze ontwerpen een kas en programmeren een micro:bit van NXP. Na hun experiment schrijven ze een handleiding in het Engels. Ook in andere jaarlagen is er een gevarieerd aanbod van projecten. Zo doen leerlingen in het derde leerjaar mee aan ‘Moneymakers’, waarbij ze door middel van ondernemerschap geld voor een goed doel inzamelen. In het vijfde leerjaar van het vwo is er een project over de Eerste Wereldoorlog: een greep uit de projecten en thema’s waarmee we ons onderwijsaanbod verrijken.

Wil je meer weten over de lessen die je krijgt, neem dan een kijkje in onze lessentabel in de Schoolgids.

Ben jij iemand die altijd meer wil weten over van alles en nog wat? Gelukkig krijg je in de atheneumgymnasiumbrugklas behalve alle gewone vwo-vakken ook WON. Dat staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. WON-scholen bereiden hun leerlingen goed voor op een wetenschappelijke vervolgopleiding, oftewel de universiteit, met als motto ‘Onderzoekend leren en leren onderzoeken’. Je leert dus zelf onderzoek te doen op een wetenschappelijke manier. Hieronder wordt precies uitgelegd hoe dat op het Canisius in zijn werk gaat, want dat wil jij natuurlijk exact weten.

Hoe ziet het WON-programma er in de atheneumgymnasiumbrugklassen eruit? Je hebt WON in het ‘gewone’ projectonderwijs én in speciale WON-projecten.

In de gewone projecten, die je een dagdeel per week hebt, zit voor jullie de onderzoekscyclus verwerkt. Je voert het project dus uit volgens de stappen van een goed wetenschappelijk onderzoek. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de Romeinen in Nijmegen of het bouwen van een virtuele stad. Bij ieder project zijn meerdere vakken betrokken en je wordt telkens door andere docenten begeleid.

Daarnaast zijn er drie maal per jaar WON-Tweedaagsen. Die zijn alleen voor de atheneumgymnasiumklassen. De vaklessen vervallen en je bent twee dagen lang bezig met een onderzoek naar bijvoorbeeld onzichtbare inkt of Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog. Bij die laatste Tweedaagse bezoek je in het centrum van Nijmegen het stadsarchief. We gaan er dus ook vaak op uit om de mensen te ondervragen die het naadje van de kous weten.

De beste onderzoeksgroepjes mogen de eer van het Canisius verdedigen op de landelijke WON-manifestatie. Daar ontmoet je wetenschappers én WON-leerlingen van andere scholen. Misschien win je met je onderzoeksgroepje wel de eerste prijs!

Bij WON maak je dus kennis met de verschillende methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek. Je leert ook om nieuwsgierig te blijven naar de wereld om je heen door kritisch naar informatie te kijken en door de juiste vragen te stellen.