Spring naar content

Mentorbegeleiding

De mentor is de spil

De mentor is de spil in de ondersteuning, begeleiding en coaching van uw kind. Ook is hij of zij de eerste contactpersoon voor u en uw kind. Samen met de vakdocenten en het onderwijsondersteunend personeel werkt de mentor aan een goede (werk)sfeer en begeleiding in de klas. De mentor houdt ziet uw kind wekelijks en voert daarnaast twee keer per jaar een trialooggesprek met u en uw kind. In dit gesprek bepaalt uw kind de doelen voor het schooljaar. Samen bespreekt u hoe uw kind deze doelen kan bereiken en welke hulp vanuit school of thuis daarbij gewenst is.

Trialogen

Twee keer per jaar overleggen leerling, ouder(s) en mentor doelgericht met elkaar over wat er goed gaat en welke verbeterwensen er zijn om samen tot een plan te komen. De trialogen vinden plaats bij de start van het schooljaar en na het eerste rapport. De leerling heeft tijdens deze gesprekken de regie.