Spring naar content

Opleidingsschool

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en middelbare scholen samen om aankomend leraren zoveel mogelijk in de praktijk op te leiden. Het Canisius College maakt als school deel uit van de academische opleidingsschool (AOS) Passie voor Leren.

In dit samenwerkingsverband werken we samen met partners zoals de Radboud Docenten Academie (RDA), het Instituut voor Leraar en School Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), het Instituut HAN Masterprogramma’s Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Instituut Sport en Bewegingsstudies Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (ALO). Naast deze partners bestaat het samenwerkingsverband uit een aantal middelbare scholen in Nijmegen en Uden.

Studenten van de genoemde opleidingen doen vanaf het begin van hun opleiding ervaring op in de praktijk door middel van stages op de scholen. Binnen onze school zijn een aantal collega’s werkplekbegeleider. Zij begeleiden de studenten tijdens hun stage. In de opleidingsschool wordt veel aandacht besteed aan verschillende vormen van begeleiding en professionalisering van betrokkenen. Werkplekbegeleiders voeren gesprekken met de studenten, waarbij  onder meer de focus ligt op het ontwikkelen van de professionele identiteit en het ontwikkelen van een onderzoekende houding en onderzoekend handelen, onderwerpen die tot de kernconcepten van Passie voor Leren behoren.

De grote meerwaarde van samenwerken binnen een opleidingsschool is de gezamenlijke professionalisering en de zeer nauwe samenwerking met de opleidingen, waardoor we, door het profiteren van elkaars kennis en ervaring, elkaar versterken en verrijken.

Studenten laten ons weten dat ze het Canisius College een fijne opleidingsschool vinden. Ze ervaren dat ze als een collega worden opgenomen in het team en de school. De student mag en kan veel experimenteren. Eenieder in school is bereid om in gesprek te gaan met de student en daarmee creëren we voor de student een zo rijk mogelijke leeromgeving.

In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met een beeldcoachtraject voor de stagiaires van de HAN die op onze school de zelfstandige stage doen. Dat is zo goed bevallen dat we dit hebben doorgezet. Het is ons streven dat elke student in school een keer een lesbezoek krijgt van een beeldcoach en dat de les aan de hand van de beelden wordt nabesproken met de beeldcoach. Ook is onze school al een aantal jaren bezig met Didactisch Coachen. Deze kwaliteit wordt vanzelfsprekend ook ingezet in de begeleiding van onze stagiaires.

Naast het opleiden van studenten hoort ook het inductietraject bij Passie voor Leren. Het inductietraject is het begeleidingstraject voor de startende leraar. Zo zorgen wij er als school voor dat de startende leraar veel mogelijkheden krijgt om zich verder te ontwikkelen tot een docent die zijn kwaliteiten optimaal kan benutten.