Spring naar content

Jeugdgezondheid op school

Vanuit GGD Gelderland-Zuid worden wij ondersteund door de jeugdarts en jeugdverpleegkundige. Zij zetten zich in voor de gezondheid van onze leerlingen. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp als dat nodig is. Als ouder kunt u hen benaderen om mee te denken over gezondheidsvragen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld gezonde voeding, groei, slaapproblemen en opvoeding. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn goed bereikbaar via e-mail.

In het tweede leerjaar ontvangen alle leerlingen een uitnodiging voor een gesprek over leefstijl, waarbij ook naar de groei wordt gekeken. Voor leerlingen van 3 mavo, 4 havo en 4 vwo is er de Gezondheidscheck: een digitale vragenlijst over gezondheid en welbevinden.

Mw. Mieke Dubbers
Mw. Lineke Arns