Spring naar content

Ouderbijdrage & schoolkosten

In onze schoolgids 2022-2023 vindt u in hoofdstuk 6 alle informatie over de ouderbijdrage, schoolkosten en de regeling solidariteitsfonds Canisius College. De ouderbijdrage en de schoolkosten worden per schooljaar op twee momenten via WISCollect in rekening gebracht.

U kunt hieronder een instructievideo over WIS Collect bekijken of op de
downloads-pagina de handleiding downloaden.

Stichting Leergeld Nijmegen

In een toenemend aantal gezinnen is het, om financiële redenen, niet meer mogelijk kinderen aan buitenschoolse en soms zelfs schoolse activiteiten mee te laten doen. Stichting Leergeld Nijmegen kent vergoedingen voor sport- en cultuuractiviteiten.

Kijk voor meer informatie op de website: www.leergeld.nl/nijmegen

Solidariteitsfonds

Op het Canisius College vinden we het belangrijk dat alle leerlingen kunnen participeren aan goed onderwijs en buitenles-activiteiten. Als Stichting Leergeld hiervoor geen oplossing biedt, dan kunt u gebruik maken van ons solidariteitsfonds. Dit fonds is van ouders voor ouders.

Ga naar onze downloadspagina voor het aanvraagformulier.