Spring naar content

Talenten voeden

Versterkt talenonderwijs

Bij de moderne vreemde talen kunnen leerlingen, met extra hulp van docenten, zich verder bekwamen in deze talen. Examen doen in Cambridge Engels, Goethe Deutsch of Delf Scolaire behoort ook tot de mogelijkheden. De vakdocenten Engels, Duits en Frans kunnen meer vertellen over de mogelijkheden.

 

Extra vakken in de examenjaren

Op het Canisius College kunnen leerlingen ook eindexamen doen in de volgende vakken:

  • tekenen
  • filosofie
  • natuur-leven-en technologie (NLT)
  • informatica
  • bewegen-sport-maatschappij (BSM)

Activiteiten Canisius Certificaat

Leerlingen kunnen zich op het Canisius College ook ontwikkelen en onderscheiden door mee te doen aan buitenlesactiviteiten zoals de leerlingenraad, de debatclub, het Mediahuis Nijmegen of het minimentoraat. Al deze activiteiten staan vermeld op het Canisius Certificaat dat leerlingen bij het diploma krijgen uitgereikt.

Talentenprogramma

Het Canisius College biedt leerlingen uit 5 en 6 vwo die behoefte hebben aan meer uitdaging graag die mogelijkheid. Zij kunnen binnen hun reguliere schoolweek allerlei activiteiten volgen op universiteiten. Het gaat hier om een- of meerdaagse masterclasses, digitaal proefstuderen of een cursus binnen het propedeuseonderwijs van de Radboud Universiteit. Ook is er een speciaal bèta-excellentieprogramma, waarin leerlingen gedurende anderhalf jaar een dagdeel samenwerken aan uitdagende thema’s op wetenschappelijk denkniveau.

Door het talentenprogramma krijgen leerlingen een extra stimulans en verdieping in hun schoolwerk. Daarnaast kunnen ze al proeven van het studeren op de universiteit. In een aantal gevallen is het mogelijk om een vrijstelling te halen voor een universitair programma. Verder speelt bij de selectie van vervolgopleidingen motivatie een steeds belangrijke rol. Deelname aan een extra programma kan hierbij een voordeel zijn.

De mentoren en de afdelingsleiders selecteren de leerlingen voor het talentenprogramma. Het gaat om leerlingen die niet alleen uitblinken door hun cijfers, maar ook door hun studiehouding, hun interesse en leergierigheid. Zij krijgen informatie van de coördinator Talentontwikkeling over de mogelijkheden. Samen met de coördinator, ouders en mentoren onderzoeken de leerlingen welke activiteiten passen bij hun interesse en schema.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator Talentontwikkeling de heer Tom Bouwens via [email protected].

Maatwerk

Sommige leerlingen sporten op een hoog niveau of zijn buiten school intensief bezig met het ontwikkelen van andere talenten. Het kernwoord hierbij is maatwerk. Samen met ouders en leerling kijken we wat mogelijk en haalbaar is. In principe is er veel mogelijk, wel altijd in overleg en naar redelijkheid. De leerling heeft hierin zelf veel verantwoordelijkheid (welke stof is er behandeld, wat is het huiswerk, wanneer kan ik een gemiste toets inhalen, kan ik een andere datum afspreken, etc.?) en werkt proactief mee aan oplossingen.