Spring naar content

Wie kan mijn kind helpen?

Wij helpen uw kind

De juiste ondersteuning te vinden voor uw kind kan ontzettend lastig zijn. Wij helpen graag u snel inzicht te geven over welke ondersteuning we bieden, voor wie en door wie. U vindt hieronder een overzicht.

Dit zijn gesprekken op op sociaal-emotioneel gebied, bij gedrag, motivatie en leren.

Voor wie

Leerling die extra ondersteuning nodig heeft

Door wie

Dhr. Luc Schonenberg, zorgcoördinator en orthopedagoog
Mw. Marloes Hiethaar, zorgcoördinator (klas 2) en orthopedagoog
Mw. Odiel Weber, orthopedagoog
Mw. Marleen de Meijer, schoolmaatschappelijk werker
Mw. Nicole van Kerkhoff, begeleider passend onderwijs
Mw. Elleke Spit, RT specialist en orthopedagoog
Mw. Birgit van de Kerkhoff, orthopedagoog

Voor wie

Een leerling die minder dan 6 jaar in Nederland is.

Door wie

Mw. Odiel Weber

Voor wie

Leerling met vragen over de gezondheid.

Door wie

Mw. Kirstin Horn
Mw. Natalie Faddegon

Voor meer informatie klik hier.

Voor wie

Leerling met dyslexie, dyscalculie of andere leerproblemen.

Door wie

Mw. Odiel Weber

Voor meer informatie klik hier.

Voor wie

Leerling, personeelslid, ouder die een klacht heeft over ongewenste omgangsvormen op school. Voor meer informatie klik hier.

Door wie

Mw. Sharon Thal Horstman
Dhr. Thijs Rutten

Voor wie

Leerling die moeite heeft met een bepaald vak.

Door wie

Docenten, studenten en ouderejaars leerlingen.
Contactpersoon dhr. Ali Salur.

Voor wie

Leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij sociale redzaamheid en weerbaarheid. Deze training is voor leerjaar 1 t/m 3.

Door wie

Mw. Nicole van Kerkhoff

Voor wie

Training voor leerlingen van alle leerjaren. Lees meer in de flyer.

Door wie

Mw. Marleen de Meijer

Voor wie

Leerling die extra ondersteuning nodig heeft op gebied van pesten. In ons Sociaal Veiligheidsbeleid kunt u meer hierover lezen.

Door wie

Mw. Sharon Thal Horstman (coördinator sociale veiligheid)
Mw. Annemiek Wijtmans
Mw. Birgit van de Kerkhof

Voor wie

De mentor, leerlingcoördinator en/of afdelingsleider kan de zorgcoördinator vragen om mee te denken wanneer de basisondersteuning onvoldoende lijkt op te leveren. Aanmeldingen voor extra ondersteuning door specialisten lopen via de zorgcoördinator.

Door wie

Dhr. Luc Schonenberg
Mw. Marloes Hiethaar (klas 2)

Voor wie

Leerling die extra ondersteuning nodig heeft op sociaal-emotioneel gebied.

Door wie

Mw. Marleen de Meijer

Voor wie

Bepaalde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Door wie

Mw. Hilde den Exter
Mw. Nicole van Kerkhoff